Raporty oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko sporządza się w przypadku realizacji inwestycji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Może być on również wymagany w przypadku prowadzenia postępowania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie tego dokumenty, uzyskuje się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kwalifikację przedsięwzięcia do powyższych grup dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).

W przypadku planowania przez Państwa takiego przedsięwzięcia, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Jeżeli macie Państwo wątpliwości, czy realizowania przez Państwa inwestycja wymaga opracowania takiego dokumentu, również serdecznie zapraszam do kontaktu. Pomożemy Państwu rozwiać wszelkie wątpliwości.

Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Dla naszych Klientów uzyskiwaliśmy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zarówno dla dużych przedsięwzięć, jaki i małych inwestycji, jak również dla rolników.

Nasze realizacje