Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Jeżeli Państwa Firma, w wyniku eksploatacji instalacji wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie, powinniście Państwo wystąpić o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jeśli Państwa Firma prowadzi zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów musi uzyskać stosowne zezwolenie na prowadzenie tej działalności.