Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją, jaką może uzyskać prowadzący instalację, która oddziałuje na środowisko.

Jaka instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego? Kto musi uzyskać pozwolenie zintegrowane? Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać dla instalacji, jeśli występuje prawdopodobieństwo jej ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko jako logicznie pojmowaną całość, ale również jako oddziaływanie na wybrane jego elementy. O tym, czy takie oddziaływanie występuje, decyduje rodzaj danej instalacji (wykonywanych w niej procesów) lub jej skala (wyrażona np. przez wielkość produkcji).

Jeżeli zastanawiacie się Państwo, czy Wasza instalacja potrzebuje takie pozwolenie, prosimy o kontakt z nami. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu decyzji pozwoleń zintegrowanych, a swoją wiedzę i doświadczenie możemy wykorzystać we współpracy z Państwem.