Operaty wodonaprawne

Operaty wodnoprawne to opracowanie, na podstawie którego uzyskuje się decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

Decyzja taka wymagana między innymi na:

  • szczególne korzystanie z wód (odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód powierzchniowych i podziemnych)
  • wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty)
  • inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową (wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie wód opadowych, regulacje wód, rolnicze wykorzystanie ścieków).

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu różnego rodzaju decyzji pozwoleń wodnoprawnych. Z naszej oferty skorzystali zarówno klienci indywidualni, jak i firmy i instytucje państwowe.

Nasze realizacje