Oferta

Oferujemy przygotowanie i opracowanie dokumentacji wymaganych przepisami ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i towarzyszącymi im przepisami wykonawczymi.

W ramach realizacji obowiązków nałożonych na podmioty prawne w celu ochrony środowiska sporządzamy:

  • raporty oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  • wnioski środowiskowe wraz z kartami informacyjnymi,

  • operaty wodnoprawne na pobór wód, piętrzenie wód i odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych,

  • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji do eksploatacji,

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

  • wnioski do uzyskania pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska,

  • prognozy skutków zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

  • prognozy oddziaływania na środowisko.

Biotop oferuje kompleksowe, oparte na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy organom administracji rządowej i samorządowej, firmom i przedsiębiorstwom oraz klientom indywidualnym. Swoim doświadczeniem i pomocą służymy na każdym etapie przygotowania inwestycji.

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zleceń i ich indywidualną wycenę.

Wynagrodzenie pobieramy dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub wydaniu decyzji środowiskowej.

W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń pobieramy zaliczkę.

Efektywna ochrona środowiska – Piła i cały kraj – Biotop zaprasza!