Nasze realizacje

Biotop – doświadczeni eksperci


Ochroną środowiska zajmujemy się już od 1995 r. Przez ten czas wykonaliśmy setki zleceń dla administracji publicznej, firm i przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu nasi Klienci nasi otrzymują bez kłopotu decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia zintegrowane i inne. Kompetentnie i indywidualnie podchodzimy do problemów z zakresu ochrony środowiska i jesteśmy wsparciem dla naszych Klientów na każdym etapie uzyskiwania decyzji i pozwoleń. Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu różnorakich decyzji z zakresu ochrony środowiska, a swoją wiedzę i doświadczenie chcielibyśmy wykorzystać we współpracy z Państwem.

Skorzystali z naszej oferty między innymi


Colours Factory Sp. z o.o. – „Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy hali produkcyjnej, hali produkcyjno-magazynowej, biurowca oraz dodatkowej powierzchni łącznika na terenie istniejącego zakładu graficznego.
Bieżąca obsługa i pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska

Hjort Knudsen Sp. z o. o. – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, budowa budynku produkcyjno – magazynowego”
Bieżąca obsługa i pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska

Zeneris S.A. – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – budowa elektrowni biogazowej”

Relaks Wind Park Sp. z o. o. – “Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – budowa farmy wiatrowej Margonin 98 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Enea Operator Sp. z o. o. – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko – budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Piła – Krzewina – Chodzież – GPZ Margonin w Sypniewie”

Zrealizowane zlecenia z całej Polski, między innymi


Gliwice – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”

Szczecinek – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody „Bugno” w Szczecinku”

Gorzów Wielkopolski – “Karta informacyjne przedsięwzięcia: Rozbudowa autoryzowanej stacji serwisowej pojazdów ciężarowych Scania o stanowisko odstawcze samochodów ciężarowych, stanowisko diagnostyczne oraz magazyn olejów”

Krzyż – „Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wielkopolski w rejonie ulicy Marchlewskiego”

Skierniewice – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej dla miasta Skierniewice”

Strzegom – „Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegomiu”

Miedziana Góra – „Raport o oddziaływaniu na środowisko – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich wraz z budową kanalizacji sanitarnej, etap IV, zadanie 2-4″

Ostróda – Raport o oddziaływaniu na środowisko modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Tyrowie

Złotkowa, gmina Suchy Las – Raport o oddziaływaniu na środowisko – budowa serwisu naprawy – blacharstwo samochodów powypadkowych

Obsługa klientów indywidualnych, w tym rolników


Opracowanie kart informacyjnych dla przedsięwzięć związanych z budową lub rozbudową gospodarstw rolnych zajmujących się chowem zwierząt, zmiana sposobów użytkowania obiektów inwentarskich.

Uzyskiwanie pozwoleń zintegrowanych, między innymi na


  • Ferma indyków rzeźnych w m. Heliodorowo, gmina Szamocin
  • Ferma brojlerów kurzych w m. Kadłubek, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko-trzcianecki
  • Ferma brojlerów kurzych w m. Nowy Dwór, gmina Szydłowo, powiat pilski

Opracowanie operatów wodnoprawnych, między innymi na:


Zakład Produkcji Karmy “Dolina Noteci” w Polanowie – operat wodnoprawny na:

  • przebudowę urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego),
  • wykonanie urządzenia wodnego – rowu odwadniającego,
  • odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych

Wronki – wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Piła – przejście projektowaną siecią wodociągową pod dnem rzeki Gwdy, wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Krzywiń – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych z projektowanej stacji elektroenergetycznej

Gmina Szydłowo – operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych

Emisja do powietrza, między innymi:


Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza – Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza przez Colours Factory Sp. z o.o.

Wniosek zgłoszenia instalacji do eksploatacji – Kabat spółka jawna, Budzyń,

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – Hjort Knudsen Polen Sp. z o.o.

Zgłoszenie instalacji do eksploatacji – lakiernia samochodów osobowych